Rezervuoti.lt

Susisiekite su mumis dėl rezervacijos programos

PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika apima visus ir bet kokius asmens, apsilankiusio Svetainėje (toliau – Lankytojas), atliekamus veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje rezervuoti.lt (toliau – Svetainėje), įskaitant įvairių paslaugų rezervacijas internetu, pateikiamos informacijos skaitymą, vertinimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą (toliau – Paslaugos).

  • Lankytojui būtų įmanoma suteikti Paslaugas (pvz. kad Lankytojas galėtų užsiregistruoti grožio salone atliekamoms paslaugoms ir t.t.);
  • būtų įmanoma užtikrinti bei administruoti Paslaugų teikimą;
  • Administratorius galėtų stebėti Paslaugų teikimo procesą, jį kontroliuoti, tobulinti;
  • Svetainėje galima būtų teikti pasiūlymus ir (ar) reklamuoti prekes, kurios Lankytojui yra aktualios;
  • Lankytojui pasiūlyti platesnį ir aktualesnį Paslaugų asortimentą;
  • galėtų su Lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas Svetainėje.

Administratorius kaupia Lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims Administratorius gali atskleisti informaciją apie lankytojų kiekį, lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą tam tikroje Svetainėje, skaičių ir pan. Administratorius taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. Šių procesų metu neatskleidžiami jokie Lankytojo asmens duomenys.

Administratorius gali derinti turimą informaciją su trečiųjų asmenų turima informacija apie Lankytoją tam, kad galėtų pateikti Lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas Paslaugas.

Lankytojo elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kiti duomenys gali būti naudojami renkant ir kaupiant informaciją susijusią su Lankytojo naudojimusi Paslaugomis.

ASMENYS GAUNANTYS INFORMACIJĄ

Registracijos metu Lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Administratoriui Lankytojui naudojantis Svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, kaupia ir saugo tik Administratorius. Administratorius pasilieka teisę perduoti Administratoriaus nuožiūra pasirinktą informacija apie Lankytoją bet kokiems tretiesiems asmenims, tiek kiek tai neprieštarauja teisės aktams ir atitinka šią Privatumo politiką.

Administratorius atkreipia Lankytojo dėmesį į tai, jog Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama Lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti „cookies" ir „web beacons“ savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie Lankytoją. Administratoriaus Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Administratorius nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie Lankytoją, veiksmus.

INFORMACIJOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Administratorius naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų Lankytojų Prisijungimo duomenis. Prie Lankytojo Prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Administratoriaus darbuotojai.

Naudodamasis Paslaugomis Lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia Privatumo politika. Jei Lankytojas nesutinka su šia Privatumo politika, Lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir turėtų nedelsiant palikti Svetainę.

Lankytojas patvirtina ir pareiškia, kad suteikia Administratoriui valdančiam internetinę svetainę rezervuoti.lt (toliau – Administratorius) teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, valdyti ir tvarkyti visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Lankytojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis Svetainėje ir (ar) naudodamasis Paslaugomis ar Administratorius pats surenka, šioje Privatumo politikoje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

ADMINISTRATORIAUS RENKAMA INFORMACIJA

Naudojantis Svetainėmis, iš Lankytojo gali būti pareikalauta atlikti Registraciją tam, kad Lankytojas galėtų naudotis tam tikromis Paslaugomis.

Administratorius turi teisę savo nuožiūra rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, valdyti ir tvarkyti visą Lankytojo pateiktą informaciją, kurią Lankytojas pateikia atlikdamas Registraciją, lankydamasis Svetainėje, o taip pat kitais būdais.

Informacija, kurią gauna Administratorius Lankytojui atliekant Registraciją ir (ar) prisijungus prie Svetainės, o taip pat lankantis Svetainėje gali būti sąlyginai suskirstyta į anoniminę informaciją ir asmens duomenis:

Anoniminė informacija. Administratorius gali rinkti tokią informaciją, kuri negali būti pritaikyta individualiam lankytojui. Administratorius gali rinkti visų lankytojų IP numerius ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus, kitus susijusius duomenis, norėdamas pasiūlyti Lankytojui kuo geresnę Paslaugų kokybę tam, kad galėtų užtikrinti veiksmingesnį ir kokybiškesnį Svetainės veikimą, bent dalinai apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo Prisijungimo duomenų panaudojimo, galėtų stebėti ir analizuoti Svetainės lankytojų skaičių ir srautą.

Asmens duomenys. Tai yra bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant pateiktais duomenimis. Administratorius asmens duomenis gali gauti: Registracijos metu: kai Lankytojas registruojasi Svetainėje vienokioms ar kitokios paslaugoms gauti, Lankytojas savanoriškai pateikia šiuos duomenis: savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir (ar) kitą informaciją, kurią pateikti reikalaujama Registracijos metu.

ASMENS DUOMENŲ IR ANONIMINĖS INFORMACIJOS RINKIMO BEI TVARKYMO TIKSLAI

Administratorius turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudoti, valdyti ir tvarkyti visą sukauptą informaciją apie Lankytoją.

Administratorius renka, kaupia, sistemina, naudoja, valdo ir tvarko asmens duomenis tam, kad:

Administratorius primena, jog Lankytojas yra pats atsakingas už visų Prisijungimo duomenų slaptumą. Administratorius prašo Lankytojų būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Lankytojo Prisijungimo duomenų ir kitos informacijos, ypač tais atvejais, kai Lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

Administratorius įsipareigoja stengtis apsaugoti Lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko Administratorius, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, įspėja, kad Administratorius negali garantuoti ir negarantuoja jokios Lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmens duomenis, saugumo.

INFORMACIJA

Lankytojas turi teisę nemokamai gauti informaciją apie Lankytojo pateiktus ir išsaugotus asmeninius duomenis, juos keisti, blokuoti, ištrinti, taip pat pareikalauti nenaudoti jo asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslams. Tam Lankytojas kreipiasi į Administratorių el. paštu info@rezervuoti.lt.

PRIVATUMO POLITIKOS ATNAUJINIMAI

Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką, o tokie pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jei Lankytojas po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu Privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis.